Szkody łowieckie

W związku z pojawianiem się szkód łowieckich w naszych obwodach publikujemy wzór zgłoszenia szkody wyrządzonej przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych.
Wzór zgłoszenia szkody